Nazwisko i imię:
Hauke (kandydat praw, sekretarz Izby Sądowej w Warszawie),
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Sądowa Warszawska.
Całość:
Hauke (kandydat praw, sekretarz Izby Sądowej w Warszawie),
ob. Gazeta Sądowa Warszawska.