Nazwisko i imię:
Hasło Ewanielickie.
Tytuł:
Hasło Ewanielickie (miesięcznik),
Miejsce i rok wydania:
nakł. Hermanna Köllinga w Gołkowicach, red. odp. Hermann Kölling, druk. E. Thielmanna w Kluczborku, rok I: 1870 (nr 1 w styczniu) — rok II: 1871 (ostatni nr 7 z lipca),
Opis/komentarz:
w 4ce, pojedynczy nr liczył stron 4, prenumerata roczna sgr. 6, alf. got. Nakład nru 7 wynosił 800 egzemplarzy. Do roku 1870 nie udało się dotrzeć. Współpracowali z pismem m. in.: ks. R. Dütschke; ks. Henryk Kölling; ks. Wilhelm Koelling; Müller; Roszkowski; ks. Wothe. Ponadto umieszczono teksty nast. autorów: ks. Kadelbach; Gottlieb Passek oraz wydrukowano wiersz Ignacego Krasickiego. Tłumaczona odezwa króla pruskiego Wilhelma I. Pozn.TPN
Całość:
Hasło Ewanielickie.
Hasło Ewanielickie (miesięcznik),
nakł. Hermanna Köllinga w Gołkowicach, red. odp. Hermann Kölling, druk. E. Thielmanna w Kluczborku, rok I: 1870 (nr 1 w styczniu) — rok II: 1871 (ostatni nr 7 z lipca),
w 4ce, pojedynczy nr liczył stron 4, prenumerata roczna sgr. 6, alf. got.
Nakład nru 7 wynosił 800 egzemplarzy.
Do roku 1870 nie udało się dotrzeć.
Współpracowali z pismem m. in.: ks. R. Dütschke; ks. Henryk Kölling; ks. Wilhelm Koelling; Müller; Roszkowski; ks. Wothe.
Ponadto umieszczono teksty nast. autorów: ks. Kadelbach; Gottlieb Passek oraz wydrukowano wiersz Ignacego Krasickiego.
Tłumaczona odezwa króla pruskiego Wilhelma I.
Pozn.TPN