Nazwisko i imię:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Tytuł:
Poezye (w zbiorze: Księga pieśni, zeszyt z r. 1873).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Józ. Kaufmann, 1873.
Całość:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Poezye (w zbiorze: Księga pieśni, zeszyt z r. 1873).
Warszawa, Józ. Kaufmann, 1873.