Nazwisko i imię:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Tytuł:
Opowiadania o Starej Warszawie. Z ilustracyami. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, 153).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 175, tabl. 6 ilustracji, kop. 25. Treść: Od autora; I. O Marywilu; II. O szpitalu Dzieciątka Jezus i jego założycielu; III. O ulicy Świętojańskiej; IV. O ulicy Nowomiejskiej albo Gołębiej; V. O Warszawie jako stolicy; VII (!). O początku Towarzystwa Dobroczynności; VII. O Dworze „Pod Gwiazdą”; VIII. O Domu Staszica i Kościele Brygidek. — Nadto: na str. 173: Od Redakcyi; na str. 174—5: Antoni Hempel, Witold Łaźniewski: Sprostowanie (z powodu przedmowy do dziełka Józ. Siemiradzkiego Szlakiem wychodźców). Dalsze serie po r. 1900. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Opowiadania o Starej Warszawie. Z ilustracyami. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, 153).
Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, 1900,
w 8ce, str. 175, tabl. 6 ilustracji, kop. 25.
Treść: Od autora; I. O Marywilu; II. O szpitalu Dzieciątka Jezus i jego założycielu; III. O ulicy Świętojańskiej; IV. O ulicy Nowomiejskiej albo Gołębiej; V. O Warszawie jako stolicy; VII (!). O początku Towarzystwa Dobroczynności; VII. O Dworze „Pod Gwiazdą”; VIII. O Domu Staszica i Kościele Brygidek. — Nadto: na str. 173: Od Redakcyi; na str. 174—5: Antoni Hempel, Witold Łaźniewski: Sprostowanie (z powodu przedmowy do dziełka Józ. Siemiradzkiego Szlakiem wychodźców). Dalsze serie po r. 1900.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.