Nazwisko i imię:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Tytuł:
Cudna Mieszczka. Obrazek warszawski z wieku XVII. Z przedmową Teodora Jeske- Choińskiego. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 11).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897 (tak na okładce, na k. tyt. bez roku),
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 152, kop. 25. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — toż. Tamże, 1898 (tak na okładce, na k. tyt. bez roku), w 8ce małej, str. 152, kop. 25. Jag. — Ossol.
Całość:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Cudna Mieszczka. Obrazek warszawski z wieku XVII. Z przedmową Teodora Jeske-
Choińskiego. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 11).
Warszawa, Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897 (tak na okładce, na k. tyt. bez roku),
w 8ce małej, str. 152, kop. 25.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
— toż. Tamże, 1898 (tak na okładce, na k. tyt. bez roku), w 8ce małej, str. 152, kop. 25.
Jag. — Ossol.