Nazwisko i imię:
Gołębiowski Edward.
Opis/komentarz:
ob. Puetz Wilhelm (Rys Geografii i Historyi 1869).
Całość:
Gołębiowski Edward.
ob. Puetz Wilhelm (Rys Geografii i Historyi 1869).