Nazwisko i imię:
Gołębiowski r.
Opis/komentarz:
obacz Gazeta Lekarska (Warsz.); Miesięcznik Galic. Towarzystwa Ochrony Zwierząt (Lwów); Nowiny Lek. (Poznań); Przegląd Lek. (Krak.).
Całość:
Gołębiowski r.
obacz Gazeta Lekarska (Warsz.); Miesięcznik Galic. Towarzystwa Ochrony Zwierząt (Lwów); Nowiny Lek. (Poznań); Przegląd Lek. (Krak.).