Nazwisko i imię:
Gołda Andrzej ks. (1832—1895).
Tytuł:
Środki ku zaradzeniu nędzy stanu włościańskiego w Galicyi i W. Księstwie Krakowskiem.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. zbiorowym, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. IV, 5—42, cent. 25. (Anonimowo). Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un.
Całość:
Gołda Andrzej ks. (1832—1895).
Środki ku zaradzeniu nędzy stanu włościańskiego w Galicyi i W. Księstwie Krakowskiem.
Kraków, nakł. zbiorowym, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
w 8ce, str. IV, 5—42, cent. 25. (Anonimowo).
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Tor.Un.