Nazwisko i imię:
Gołba Franciszek ks. (1862—1944).
Tytuł:
Sześć pieśni biblijnych przełożył i objaśnił Ks. ... katecheta gimn. św. Jacka.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autora, Spółka Wyd., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 88, 1 nl., kor. 2. Treść: Przedmowa; Pieśń Mojżesza. Ex. 15, 1—19; Pieśń Mojżesza. Deuteronom. 32, 1—43; Pieśń Anny 1. Król. 2, 1—10; Pieśń Habakuka (3, 2—19); Pieśń Izajasza (12, 1—6); Pienie Ezechiasza (Iz. 38, 10—20). Jag.
Całość:
Gołba Franciszek ks. (1862—1944).
Sześć pieśni biblijnych przełożył i objaśnił Ks. ... katecheta gimn. św. Jacka.
Kraków, nakł. autora, Spółka Wyd., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
w 8ce, str. 88, 1 nl., kor. 2.
Treść: Przedmowa; Pieśń Mojżesza. Ex. 15, 1—19; Pieśń Mojżesza. Deuteronom. 32, 1—43; Pieśń Anny 1. Król. 2, 1—10; Pieśń Habakuka (3, 2—19); Pieśń Izajasza (12, 1—6); Pienie Ezechiasza (Iz. 38, 10—20).
Jag.