Nazwisko i imię:
Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921).
Tytuł:
Przed nową epoką. Materyały do historyi oo. Bernardynów w Polsce. Zebrał, ułożył, napisał O. ... gwardyan klasztoru św. Bernardyna Seneńskiego w Krakowie.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. redakcji Głosu św. Antoniego z Padwy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 424, kor. 6. Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921).
Przed nową epoką. Materyały do historyi oo. Bernardynów w Polsce. Zebrał, ułożył, napisał O. ... gwardyan klasztoru św. Bernardyna Seneńskiego w Krakowie.
Kraków, nakł. redakcji Głosu św. Antoniego z Padwy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
w 8ce, str. 424, kor. 6.
Ak. — Czart. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.