Nazwisko i imię:
Golian Zygmunt ks. (1824—1885).
Opis/komentarz:
obacz Album zasłużonych Polaków (1901); Bartkiewicz Zdzisław (Krótki rys 1888); Chotkowski Wł. (Mowa 1885); Czas (Krak.); Czas. Dodatek mies. (Krak.); Dante; Eberhardt Fr. (Kazanie 1885); Go. A. ks. (Illustracye 1878); Gueranger Prosper (Znaczenie 1885); Homiletyka (Włocławek 1890); Janet P. (Materyalizm 1878); Kalendarz dla rodzin katolickich; Katarzyna Genueńska; Kaznodzieja Katolicki (Krak.); Leszczyński Prokop (Kilka słów o władzy 1860); Mazur Jan (Nasi Ultramontanie 1871); Miłkowski Wł. (notatka pośmiertna 1885); Noworocznik Biblioteki Rodzinnej. Kalendarzyk na rok 1888 (Lwów); Pawlikowski Miecz. (Ultramontanie 1871); Pismo zbiorowe (Krak. 1856); Przegląd Katolicki (Warsz.); Przegląd Lwowski; Przegląd Powszechny (Krak.); Przegląd Poznański (1845— 1865); Rafael Anioł (U stóp 1899); Serwatowski Wal.,... i Wielogłowski Wal. (Pismo 1856); Tarnowski St. (Wspomnienie pośmiertne); Tauler Joh. (Ustawy 1852); Tygodnik Soborowy; Ventura de Raulica Joachim (Niewiasty 1856—8, 1871); Warownia Krzyża (1870).
Całość:
Golian Zygmunt ks. (1824—1885).
obacz Album zasłużonych Polaków (1901); Bartkiewicz Zdzisław (Krótki rys 1888); Chotkowski Wł. (Mowa 1885); Czas (Krak.); Czas. Dodatek mies. (Krak.); Dante; Eberhardt Fr. (Kazanie 1885); Go. A. ks. (Illustracye 1878); Gueranger Prosper (Znaczenie 1885); Homiletyka (Włocławek 1890); Janet P. (Materyalizm 1878); Kalendarz dla rodzin katolickich; Katarzyna Genueńska; Kaznodzieja Katolicki (Krak.); Leszczyński Prokop (Kilka słów o władzy 1860); Mazur Jan (Nasi Ultramontanie 1871); Miłkowski Wł. (notatka pośmiertna 1885); Noworocznik Biblioteki Rodzinnej. Kalendarzyk na rok 1888 (Lwów); Pawlikowski Miecz. (Ultramontanie 1871); Pismo zbiorowe (Krak. 1856); Przegląd Katolicki (Warsz.); Przegląd Lwowski; Przegląd Powszechny (Krak.); Przegląd Poznański (1845— 1865); Rafael Anioł (U stóp 1899); Serwatowski Wal.,... i Wielogłowski Wal. (Pismo 1856); Tarnowski St. (Wspomnienie pośmiertne); Tauler Joh. (Ustawy 1852); Tygodnik Soborowy; Ventura de Raulica Joachim (Niewiasty 1856—8, 1871); Warownia Krzyża (1870).