Nazwisko i imię:
Golian Zygmunt ks. (1824—1885).
Tytuł:
Prospekt na zbiorowe wydanie kazań śp. Prałata... proboszcza wielickiego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Żupańskiego i Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 19.
Całość:
Golian Zygmunt ks. (1824—1885).
Prospekt na zbiorowe wydanie kazań śp. Prałata... proboszcza wielickiego.
Kraków, nakł. Żupańskiego i Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
w 8ce, str. 19.