Nazwisko i imię:
Goldszmit Józef (1846—1896).
Tytuł:
Wykład prawa rozwodowego podług ustaw Mojżeszowo-talmudycznych. Z ogólnym poglądem na ich rozwój i uwzględnieniem przepisów obowiązujących. Napisał... Mag. Prawa i Administracji. Podobizna listu rozwodowego dołącza się przy końcu dzieła.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Wydawnictwa Stanisława Czarnowskiego i Spół., skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Al. Ginsa, 1871,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., V, 1 nl., 266, III, 1 nl. i podobizna listu rozwodowego po hebr., rub. 1 kop. 20. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Goldszmit Józef (1846—1896).
Wykład prawa rozwodowego podług ustaw Mojżeszowo-talmudycznych. Z ogólnym poglądem na ich rozwój i uwzględnieniem przepisów obowiązujących. Napisał... Mag. Prawa i Administracji. Podobizna listu rozwodowego dołącza się przy końcu dzieła.
Warszawa, nakł. Wydawnictwa Stanisława Czarnowskiego i Spół., skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Al. Ginsa, 1871,
w 8ce, str. 4 nl., V, 1 nl., 266, III, 1 nl. i podobizna listu rozwodowego po hebr., rub. 1 kop. 20.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — Wrocł.Un.