Nazwisko i imię:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Tytuł:
Zbiór krótki historyi rzymskiey Goldsmita. Od założenia Rzymu, aż do upadku Cesarstwa Rzymskiégo na zachodzie. Podług dwunastéj edycyi, z angielskiégo na francuzki ięzyk przez W. D. Musset-Pataia. Dla użytku Prytanneów, Liceów i Szkól drugiego rzędu przełożony. A podług drugiéy poprawnéy edycyi francuzkiéy na polski ięzyk przez X. Michała Olszewskiego Mag: Fil: byłego Nauczyciela Literatury i Prawa, w Gimnazyum wydziału Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu. przetłumaczony. Część pierwsza. Rzeczpospolita — Część druga. Cesarstwo Rzymskie.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. Aleksandra Żółkowskiego, w Drukarni XX. Pijarów, 1817,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 14 nl., 153, 1 nl.; 180, 1 nl.; złp. 6 gr. 15. W cz. I na stronach nl.: Przemowa polskiego tłumacza do polskey młodzieży oraz Przemowa francuzkiego tłumacza. Jag. — Lub.Un.Kat. — Pozn.Un. — toż. Edycya druga poprawna. Część I. Rzeczpospolita — Cześć II. Panstwo Rzymskie. Tamże, 1820 (cz. I) — 1821 (cz. II), w 8ce, str. 8 nl., 157, 3 nl.; str. 171, 9 nl. Czart. — Gdańsk — Jag. — Nar. — Ossol. — Śl.
Całość:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Zbiór krótki historyi rzymskiey Goldsmita. Od założenia Rzymu, aż do upadku Cesarstwa Rzymskiégo na zachodzie. Podług dwunastéj edycyi, z angielskiégo na francuzki ięzyk przez W. D. Musset-Pataia. Dla użytku Prytanneów, Liceów i Szkól drugiego rzędu przełożony. A podług drugiéy poprawnéy edycyi francuzkiéy na polski ięzyk przez X. Michała Olszewskiego Mag: Fil: byłego Nauczyciela Literatury i Prawa, w Gimnazyum wydziału Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu. przetłumaczony. Część pierwsza. Rzeczpospolita — Część druga. Cesarstwo Rzymskie.
Wilno, nakł. Aleksandra Żółkowskiego, w Drukarni XX. Pijarów, 1817,
w 8ce, str. 14 nl., 153, 1 nl.; 180, 1 nl.; złp. 6 gr. 15.
W cz. I na stronach nl.: Przemowa polskiego tłumacza do polskey młodzieży oraz Przemowa francuzkiego tłumacza.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Pozn.Un.
— toż. Edycya druga poprawna. Część I. Rzeczpospolita — Cześć II. Panstwo Rzymskie. Tamże, 1820 (cz. I) — 1821 (cz. II), w 8ce, str. 8 nl., 157, 3 nl.; str. 171, 9 nl.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Nar. — Ossol. — Śl.