Nazwisko i imię:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Tytuł:
Krótki zbiór historyi greckiey od iey początku aż do zamienienia Grecyi w prowincyą rzymską, przez Goldsmita po angielsku napisany, a podług dwunastey edycyi Przez V. D. Musset-Pathaja na francuzki język przełożony. Dzieło to w Anglii i Francyi dla Szkól i Pensyy przeznaczone, tłumaczył z francuzkiego X. Michał Olszewski, Magister Filozofiii (!), Kapelan Gimnazyum Imper. Wileń. Uniwersytetu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. Aleksandra Żółkowskiego, w Drukarni XX. Pijarów, 1819,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 nl., 292, 4 nl., złp. 6. Na stronach nl.: Przemowa francuzkiego tłumacza; Przemowa tłumacza polskiego. Ak. — Czart. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — toż (przedrukowane w tymże roku i rozdzielone na 2 części). Część I—II. Tamże, 1819, w 8ce, str. 8 nl., 163, 4 nl., z ryc.; 182, 4 nl., z ryc. Czart. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Krótki zbiór historyi greckiey od iey początku aż do zamienienia Grecyi w prowincyą rzymską, przez Goldsmita po angielsku napisany, a podług dwunastey edycyi Przez V. D. Musset-Pathaja na francuzki język przełożony. Dzieło to w Anglii i Francyi dla Szkól i Pensyy przeznaczone, tłumaczył z francuzkiego X. Michał Olszewski, Magister Filozofiii (!), Kapelan Gimnazyum Imper. Wileń. Uniwersytetu.
Wilno, nakł. Aleksandra Żółkowskiego, w Drukarni XX. Pijarów, 1819,
w 8ce, str. 8 nl., 292, 4 nl., złp. 6.
Na stronach nl.: Przemowa francuzkiego tłumacza; Przemowa tłumacza polskiego.
Ak. — Czart. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl.
— toż (przedrukowane w tymże roku i rozdzielone na 2 części). Część I—II. Tamże, 1819, w 8ce, str. 8 nl., 163, 4 nl., z ryc.; 182, 4 nl., z ryc.
Czart. — Tor.Un. — Warsz.Un.