Nazwisko i imię:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Tytuł:
Wikary wakefield'ski. Przekład W. Noakowskiego. Illustracya Edwarda Frère. (Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Stanisława Strąbskiego, 1853,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 48, kop. 60; cena zniż. kop. 30. Przekłady Ludwika Jenikego i Ludwika Sobolewskiego są w rękopisach. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Łop. — Śl. — Warsz.Un.
Całość:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Wikary wakefield'ski. Przekład W. Noakowskiego. Illustracya Edwarda Frère. (Skarbiec Arcydzieł Piśmienniczych Europy).
Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Stanisława Strąbskiego, 1853,
w 4ce, str. 48, kop. 60; cena zniż. kop. 30.
Przekłady Ludwika Jenikego i Ludwika Sobolewskiego są w rękopisach.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Łop. — Śl. — Warsz.Un.