Nazwisko i imię:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Tytuł:
Obywatel świata, dzieło po angielsku Przez P, ... Napisane, a na Polski język przez Kazimierza Hr. Grabowskiego przełożone. Tom I—II.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Glücksberga, w Drukarni przy Nowolipiu nr 646, 1817,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. X, 1 nl., 12—389; 296. Na str. V—X tomu I: Tłumacz: Do czytelnika. Czart.(?) — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un. — toż. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1822, w 12ce, str. X, 381; 4 nl., 307, 1 nl.; złp. 10. Jag. — Lub.Un.Kat. — Ossol. — Warsz. Un.
Całość:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Obywatel świata, dzieło po angielsku Przez P, ... Napisane, a na Polski język przez Kazimierza Hr. Grabowskiego przełożone. Tom I—II.
Warszawa, nakł. Glücksberga, w Drukarni przy Nowolipiu nr 646, 1817,
w 8ce, str. X, 1 nl., 12—389; 296.
Na str. V—X tomu I: Tłumacz: Do czytelnika.
Czart.(?) — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
— toż. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1822, w 12ce, str. X, 381; 4 nl., 307, 1 nl.; złp. 10.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Ossol. — Warsz.
Un.