Nazwisko i imię:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Tytuł:
Historya rzymska od założenia Rzymu do upadku Cesarstwa na Zachodzie, Podzielona na dwie części: Pierwsza obeymuie Dzieie Rzeczypospolitey, druga Cesarstwa: napisana przez Doktora ... Podług dwunastego wydania Angielskiego na Ięzyk Francuzki przez C. G(raux), a z tego na Polski przez M(ichała) O(lszewskiego) i A(ntoniego) Marcinowskiego) przełożona. Tom I—II.
Miejsce i rok wydania:
Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1813,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 22 nl., 356; 2 nl., 363; rub. 1 kop. 50; cena zniż. kop. 75. Zawiera w t. I na stronach nl.: Przedmowa tłumacza francuzkiego. Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.(?) — Śl(?) — Tor.Un. — Warsz.Un.(?)
Całość:
Goldsmith Oliver (1728—1774).
Historya rzymska od założenia Rzymu do upadku Cesarstwa na Zachodzie, Podzielona na dwie części: Pierwsza obeymuie Dzieie Rzeczypospolitey, druga Cesarstwa: napisana przez Doktora ... Podług dwunastego wydania Angielskiego na Ięzyk Francuzki przez C. G(raux), a z tego na Polski przez M(ichała) O(lszewskiego) i A(ntoniego) Marcinowskiego) przełożona. Tom I—II.
Wilno i Warszawa, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1813,
w 8ce, str. 22 nl., 356; 2 nl., 363; rub. 1 kop. 50; cena zniż. kop. 75.
Zawiera w t. I na stronach nl.: Przedmowa tłumacza francuzkiego.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un.(?) — Śl(?) — Tor.Un. — Warsz.Un.(?)