Nazwisko i imię:
Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824).
Tytuł:
Głos professora... na posiedzeniu publiczném Imperatorskiego Uniwersytetu wileńskiego. Dnia 15. Września 1817. Ku pamiątce zeszłego S. P. X. Jozefa Mickiewicza wysłużonego professora fizyki, w oddziale nauk fizycznych i matematycznych dziekana, kanonika katedry żmudzkiey proboszcza kościoła akademickiego św. Jana. (Odb. z Dziennika Wileńskiego, 1817 t. VI).
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 16. Nar.
Całość:
Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824).
Głos professora... na posiedzeniu publiczném Imperatorskiego Uniwersytetu wileńskiego. Dnia 15. Września 1817. Ku pamiątce zeszłego S. P. X. Jozefa Mickiewicza wysłużonego professora fizyki, w oddziale nauk fizycznych i matematycznych dziekana, kanonika katedry żmudzkiey proboszcza kościoła akademickiego św. Jana. (Odb. z Dziennika Wileńskiego, 1817 t. VI).
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego,
w 8ce, str. 16.
Nar.