Nazwisko i imię:
Godzinki.
Opis/komentarz:
obacz Błonarowicz Józef.; J. s. (O św. Stanisławie biskupie 1856); Bonczyk Norb. (Wykład 1873); Kloczkowski Jan (o imieniu Jezus 1870); Krupiński Jan (O Niepokal. Poczęciu 1851); Mycielski Mich. (Pieśni i... 1897), Solecki Leon (Wykład 1882). Obacz też pod imionami świętych. Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVII, 208.
Całość:
Godzinki.
obacz Błonarowicz Józef.; J. s. (O św. Stanisławie biskupie 1856); Bonczyk Norb. (Wykład 1873); Kloczkowski Jan (o imieniu Jezus 1870); Krupiński Jan (O Niepokal. Poczęciu 1851); Mycielski Mich. (Pieśni i... 1897), Solecki Leon (Wykład 1882).
Obacz też pod imionami świętych.
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XVII, 208.