Nazwisko i imię:
Godzinki na cześć niepokalanego poczęcia.
Tytuł:
Godzinki na cześć niepokalanego poczęcia się najświętszej Maryi Panny. U XX. Bernardynów Do śpiewania, przedrukowane.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1850,
Opis/komentarz:
w 8ce mniejszej, str. 16. Czart. — toż. Radom, w Drukarni przy Rządzie Gubernialnym, 1859, w 8ce mniejszej, str. 16.
Całość:
Godzinki na cześć niepokalanego poczęcia.
Godzinki na cześć niepokalanego poczęcia się najświętszej Maryi Panny. U XX. Bernardynów Do śpiewania, przedrukowane.
Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1850,
w 8ce mniejszej, str. 16.
Czart.
— toż. Radom, w Drukarni przy Rządzie Gubernialnym, 1859, w 8ce mniejszej, str. 16.