Nazwisko i imię:
Godzień Karol.
Tytuł:
Trzy Rozprawy w zakresie gospodarstwa wiejskiego napisał... nauczyciel rolnictwa w c. k. Seminaryum naucz. w Rzeszowie. (Odb. ze Sprawozdania Towarzystwa Rolniczego Okr. Rzeszowskiego z r. 1883).
Miejsce i rok wydania:
Rzeszów, nakł. autora, druk. i skład główny E. F. Arvaya, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 16 i 2 tabl. litogr., cent. 40. Treść: I. Namokliwość roli i odprowadzanie zbytecznej wody (osuszanie roli); II. Które pokarmy roślinne wymagają najtroskliwszéj opieki rolnika?; III. O pszczołach kraińskich. Jag.
Całość:
Godzień Karol.
Trzy Rozprawy w zakresie gospodarstwa wiejskiego napisał... nauczyciel rolnictwa w c. k. Seminaryum naucz. w Rzeszowie. (Odb. ze Sprawozdania Towarzystwa Rolniczego Okr. Rzeszowskiego z r. 1883).
Rzeszów, nakł. autora, druk. i skład główny E. F. Arvaya, 1884,
w 8ce, str. 2 nl., 16 i 2 tabl. litogr., cent. 40.
Treść: I. Namokliwość roli i odprowadzanie zbytecznej wody (osuszanie roli); II. Które pokarmy roślinne wymagają najtroskliwszéj opieki rolnika?; III. O pszczołach kraińskich.
Jag.