Nazwisko i imię:
Godlewski Włodzimierz (1865—1932).
Tytuł:
Austryackie prawo procesowe cywilne. Podręcznik systematyczny dla nauki i praktyki. Napisał Dr. ... adwokat krajowy we Lwowie.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. Pillera i Sp., 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 8 nl., VII, 1 nl., 516, 1 nl., kor. 12.50. Dedykowane Aleksandrowi Mniszek Tchórznickiemu. Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Un.
Całość:
Godlewski Włodzimierz (1865—1932).
Austryackie prawo procesowe cywilne. Podręcznik systematyczny dla nauki i praktyki. Napisał Dr. ... adwokat krajowy we Lwowie.
Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. Pillera i Sp., 1900,
w 8ce większej, str. 8 nl., VII, 1 nl., 516, 1 nl., kor. 12.50.
Dedykowane Aleksandrowi Mniszek Tchórznickiemu.
Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Un.