Nazwisko i imię:
Godlewski Włodzimierz (1865—1932).
Tytuł:
O edycyi dokumentów i rzeczy wywiadowczych. Studyum z cywilnego prawa procesowego, z powodu nowej procedury austryackiej. Napisał...
Miejsce i rok wydania:
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 6 nl., III, 3 nl., 202, 2 nl., kor. 4. Ossol.
Całość:
Godlewski Włodzimierz (1865—1932).
O edycyi dokumentów i rzeczy wywiadowczych. Studyum z cywilnego prawa procesowego, z powodu nowej procedury austryackiej. Napisał...
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
w 8ce, str. 6 nl., III, 3 nl., 202, 2 nl., kor. 4.
Ossol.