Nazwisko i imię:
Godlewski W.
Tytuł:
Ludwika, powieść tułacza (wierszem), z dziejów ostatnich męczeństw Polski. (Z przypisami histor.). Tomów III.
Miejsce i rok wydania:
Bruksela, druk. Śmigielskiego, 1839.
Opis/komentarz:
W druku zapowiedź.
Całość:
Godlewski W.
Ludwika, powieść tułacza (wierszem), z dziejów ostatnich męczeństw Polski. (Z przypisami histor.). Tomów III.
Bruksela, druk. Śmigielskiego, 1839.
W druku zapowiedź.