Nazwisko i imię:
Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944).
Tytuł:
Wielokrotna karyokineza w gruczole obojnaczym ślimaka, helix pomatia. (Odb. z 33 t. Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 38, z 2 tabl., kor. 1. Ak. — Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Godlewski Emil młodszy (prof. Uniw. Jag.; 1875—1944).
Wielokrotna karyokineza w gruczole obojnaczym ślimaka, helix pomatia. (Odb. z 33 t. Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akademii Umiej.).
Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897,
w 8ce większej, str. 38, z 2 tabl., kor. 1.
Ak. — Jag. — Nar. — Ossol.