Nazwisko i imię:
Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930) & Janczewski Edward.
Tytuł:
Zagraniczne szkoły rolnicze, wrażenia z podróży dokonanej w Kwietniu i Maju 1890 r. z polecenia C. k. Min. Oświaty przez ... (Odb. z Przeglądu Polskiego, 1890).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autorów, druk. Czasu, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 83. Czart. — Jag. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930) & Janczewski Edward.
Zagraniczne szkoły rolnicze, wrażenia z podróży dokonanej w Kwietniu i Maju 1890 r. z polecenia C. k. Min. Oświaty przez ... (Odb. z Przeglądu Polskiego, 1890).
Kraków, nakł. autorów, druk. Czasu, 1890,
w 8ce, str. 83.
Czart. — Jag. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.