Nazwisko i imię:
Forster Karol (1800—1879).
Tytuł:
Nouveau guide de conversations modernes en français, anglais, allemand et en polonais ou dialogues usuels et familiers à l'usage des voyageurs et des personnes qui se livrent à l'étude de ces langues par Bellenger, Witcomb, Fischer & Forster. Nouvelle édition re vue (!) pour la partie française par Charles Marelle, Professeur à l'Académie de Philologie moderne de Berlin. Nowy przewodnik w rozmowach nowoczesnych w języku francuskim, angielskim, niemieckim i polskim. Rozmowy zwyczajne i poufałe powiększone rozmowami o podróżach, drogach żelaznych, statkach parowych, do użytku podróżnych lub osób poświęcających się nauce jednego z tych języków. Przez Bellengera, Witcomba, Fischera i Forstera. Nowe wydanie przerobione i powiększone.
Miejsce i rok wydania:
Berlin, nakł. Księgarni B. Behra (E. Bock), imprimerie de Trowitzsch et Fils, 1878,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 7, 1 nl., V, 1 nl., 246, 4 nl. (paginacja podwójna). Jag.
Całość:
Forster Karol (1800—1879).
Nouveau guide de conversations modernes en français, anglais, allemand et en polonais ou dialogues usuels et familiers à l'usage des voyageurs et des personnes qui se livrent à l'étude de ces langues par Bellenger, Witcomb, Fischer & Forster. Nouvelle édition re vue (!) pour la partie française par Charles Marelle, Professeur à l'Académie de Philologie moderne de Berlin. Nowy przewodnik w rozmowach nowoczesnych w języku francuskim, angielskim, niemieckim i polskim. Rozmowy zwyczajne i poufałe powiększone rozmowami o podróżach, drogach żelaznych, statkach parowych, do użytku podróżnych lub osób poświęcających się nauce jednego z tych języków. Przez Bellengera, Witcomba, Fischera i Forstera. Nowe wydanie przerobione i powiększone.
Berlin, nakł. Księgarni B. Behra (E. Bock), imprimerie de Trowitzsch et Fils, 1878,
w 12ce, str. 7, 1 nl., V, 1 nl., 246, 4 nl. (paginacja podwójna).
Jag.