Nazwisko i imię:
Forster Karol (1800—1879).
Tytuł:
Powstanie narodu polskiego w r. 1830—1831. Rys historyczny, poparty papierami Generała Hr. Krukowieckiego, przedost. Prezesa Rządu Narodowego, skreślił ... b. Major Sztabu głównego W. P. kaw. krza. Virtuti militari, i in. ord. Członek Instytutu historycznego, Tow. Filotechnicznego i Ateneum Sztuk pięknych w Paryżu. (Teka Narodowa. Pisma historyczno-polityczne. Numer III).
Miejsce i rok wydania:
Berlin, dostać można u wydawcy, druk. Juliusza Sittenfelda, 1873,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XXIV; 128 (Część pierwsza); XXXIV (Część druga); 2 nl., 253 (Część trzecia), 1 nl., IV; tal. 2. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks. M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Forster Karol (1800—1879).
Powstanie narodu polskiego w r. 1830—1831. Rys historyczny, poparty papierami Generała Hr. Krukowieckiego, przedost. Prezesa Rządu Narodowego, skreślił ... b. Major Sztabu głównego W. P. kaw. krza. Virtuti militari, i in. ord. Członek Instytutu historycznego, Tow. Filotechnicznego i Ateneum Sztuk pięknych w Paryżu. (Teka Narodowa. Pisma historyczno-polityczne. Numer III).
Berlin, dostać można u wydawcy, druk. Juliusza Sittenfelda, 1873,
w 8ce, str. XXIV; 128 (Część pierwsza); XXXIV (Część druga); 2 nl., 253 (Część trzecia), 1 nl., IV; tal. 2.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks. M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.