Nazwisko i imię:
(Asnyk Adam).
Tytuł:
Program obrzędu pogrzebowego ś. p. Adama Asnyka w Krakowie w dniu 6 sierpnia 1897 r. (Podpisał Józef Friedlein, prezydent miasta).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Związkowa, (1897),
Opis/komentarz:
w 4ce, 1 k. nl. Jag.
Całość:
(Asnyk Adam).
Program obrzędu pogrzebowego ś. p. Adama Asnyka w Krakowie w dniu 6 sierpnia 1897 r. (Podpisał Józef Friedlein, prezydent miasta).
Kraków, Druk. Związkowa, (1897),
w 4ce, 1 k. nl.
Jag.