Nazwisko i imię:
Asnyk Adam. (1838–1897).
Tytuł:
Jobovi přatelé, přeložil A. Schvab-Polabský (Knihowna ústředni, seš. 42).
Miejsce i rok wydania:
Praha, I. L. Kober, 1882,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 56, hal. 20. Toż w r. 1880 w czasopiśmie Květy. zesz. z lipca i sierpnia.
Całość:
Asnyk Adam. (1838–1897).
Jobovi přatelé, přeložil A. Schvab-Polabský (Knihowna ústředni, seš. 42).
Praha, I. L. Kober, 1882,
w 8ce małej, str. 56, hal. 20.
Toż w r. 1880 w czasopiśmie Květy. zesz. z lipca i sierpnia.