Nazwisko i imię:
Asnyk Adam. (1838–1897).
Tytuł:
Mowa... na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1889,
Opis/komentarz:
w 4ce, kart. 2 nl. Jag. – Wrocł.Un.
Całość:
Asnyk Adam. (1838–1897).
Mowa... na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r.
Kraków, nakł. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1889,
w 4ce, kart. 2 nl.
Jag. – Wrocł.Un.