Nazwisko i imię:
Artychowski Kazimierz (zm. 19. X. 1861 w Warszawie),
Opis/komentarz:
ob. Armancoult (Przewodnik).
Całość:
Artychowski Kazimierz (zm. 19. X. 1861 w Warszawie),
ob. Armancoult (Przewodnik).