Nazwisko i imię:
Falkener Michał (Michał z Wrocławia; ok. 1460—1534).
Opis/komentarz:
ob. Jaroński Fel. Ob. Estreicher Bibl. Pol. XXXIII, 353—361.
Całość:
Falkener Michał (Michał z Wrocławia; ok. 1460—1534).
ob. Jaroński Fel.
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XXXIII, 353—361.