Nazwisko i imię:
Falkenberg Marcin Krzysztof (1728—1801).
Tytuł:
Krótkie zebranie całey Nauki Chrześciańskiey wyrokami Pisma świętego opatrzone i wydane przez ..., Dyakona przy Kościele Sakheimskim.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, dostać można w Drukarni Hartunga, 1827,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 36, sgr. 15, alf. got. Zawiera między in. mniejszy katechizm Marcina Lutra. Tor.Un. — toż. Królewiec, druk. Hartunga, 1852, w 8ce, str. 36. Tor.Un.
Całość:
Falkenberg Marcin Krzysztof (1728—1801).
Krótkie zebranie całey Nauki Chrześciańskiey wyrokami Pisma świętego opatrzone i wydane przez ..., Dyakona przy Kościele Sakheimskim.
Królewiec, dostać można w Drukarni Hartunga, 1827,
w 16ce, str. 36, sgr. 15, alf. got.
Zawiera między in. mniejszy katechizm Marcina Lutra.
Tor.Un.
— toż. Królewiec, druk. Hartunga, 1852, w 8ce, str. 36.
Tor.Un.