Nazwisko i imię:
Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863) i Sèguin.
Tytuł:
O dziękczynieniu czyli Uwagi o wdzięczności względem Boga wyjęte z pism Ojca W. Faber oratoryanina i Ojca Séguin jezuity.
Miejsce i rok wydania:
Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1874,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. XVI, 316, sr. gr. 15. Jag. — Nar. — Pozn.Un.
Całość:
Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863) i Sèguin.
O dziękczynieniu czyli Uwagi o wdzięczności względem Boga wyjęte z pism Ojca W. Faber oratoryanina i Ojca Séguin jezuity.
Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1874,
w 16ce, str. XVI, 316, sr. gr. 15.
Jag. — Nar. — Pozn.Un.