Nazwisko i imię:
Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard.
Tytuł:
Nowa Francillon, komedya w 1 akcie (Biblioteka teatrów amatorskich, nr 59).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richter), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 19 i 1 nl., hal. 80. lnst.Bad.Lit. – Jag. – Ossol.
Całość:
Abrahamowicz Adolf (1849–1899) i Ruszkowski Ryszard.
Nowa Francillon, komedya w 1 akcie (Biblioteka teatrów amatorskich, nr 59).
Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richter), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
w 8ce, str. 19 i 1 nl., hal. 80.
lnst.Bad.Lit. – Jag. – Ossol.