Nazwisko i imię:
Archiv.
Tytuł:
Archiv jugo-zapadnoj Rossii, izdawajemyj wriemiennoju kommissijeju dla razbora driewnich aktow, sostojaszczej pri kijewskom, podolskom i wołynskom gienierał-gubiernatorie. (Główny redaktor prof. N. D. Iwaniszew, od r. zaś 1863 prof. Wł. B. Antonowicz; jest to dalszy ciąg Pamiatnikow izd. kommissieju dla razbora driewnich aktow). Kijew. Czast' I. T. I: Akty otnosiaszczijesia k istorii prawosławnoj cerkwi w jugo-zapadnoj Rossii.
Miejsce i rok wydania:
Kijew, w Uniwiersitietskoj Tip., 1859,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. LXXXVII, 554 i 1 nl., Tb. 3. Przedm. N. Iwaniszew. Ak. – Jag. – Nar. – Warsz.Un. – toż. T. II: Matieriały dla istorii prawosławija w zapadnoj Ukrainie w XVIII st. Archimandrit Mełchisiediek Znaczko-Jaworskij (1759–1771). Kijew, tip. Fiedorowa, 1864, w 4ce, str. 6 nl., CCXIII i 683, rb. 2. Przedmowa O. Lebiedincew. Ak. – Jag. – Warsz.Un. – toż. T. III (ciąg dalszy). Tamże, 1864, w 4ce, str. 907. Ak. – Czart. – Jag. – Warsz.Un. – toż. T. IV: Akty ob unii i sostojanii prawosławnoj cerkwi s połowiny XVII w. (1648–1798). Tamże, 1871, w 4ce, str. 2 nl. 99 + 746 i 1 nl., rb. 3. Przedm. Władimir Antonowicz. Ak. – Nar. – Warsz.Un. – toż. T. V: Akty otnosiaszczijesia k diełu o podczinienii kijewskoj mitropolii moskowskomu patriarchatu (1620–1694). Tamże, 1872, w 4ce, str. XI, 172, 2 nl. i 488, rb. 2. Przedm. S. Ternowskij. Ak. – Jag. – Nar. – Warsz.Un. – toż. T. VI: Akty o cerkowno rieligioznych otnoszenijach w jugo-zapadnoj Rusi (1322–1648). Tamże, 1883, w 8ce, str. 4 nl., 182 + 938, k. nl. 1, rb. 3.50. Przedm. Oriest Lewickij. Jag. – Pozn.TPN – toż. T. VII: Pamiatniki litieraturnoj polemiki prawosławnych jużno-russcew s łatino-uniatami. Tamże, 1887, w 4ce, k. nl. 2, str. XVI, 800, II, rb. 3. Przedm. S. Gołubiew. Jag. – Warsz.Un. – toż T. VIII. Nie wyszedł do r. 1900. – toż. T. IX: Lifos, polemiczeskoje soczinienije, wyszedszeje iz Kijewo-Pieczerskoj tipografii w 1644 godu. Kijew, tip. Korczak-Nowickago, 1893, w 4ce, str. 4 nl., 147+445, 1 nl., rb. 2. Wyd. S. Gołubiew; jest to przedruk polskiej broszury Piotra z Mohiły. Jag. Dalsze tomy po 1900 r.
Całość:
Archiv.
Archiv jugo-zapadnoj Rossii, izdawajemyj wriemiennoju kommissijeju dla razbora driewnich aktow, sostojaszczej pri kijewskom, podolskom i wołynskom gienierał-gubiernatorie. (Główny redaktor prof. N. D. Iwaniszew, od r. zaś 1863 prof. Wł. B. Antonowicz; jest to dalszy ciąg Pamiatnikow izd. kommissieju dla razbora driewnich aktow). Kijew. Czast' I. T. I: Akty otnosiaszczijesia k istorii prawosławnoj cerkwi w jugo-zapadnoj Rossii.
Kijew, w Uniwiersitietskoj Tip., 1859,
w 4ce, str. LXXXVII, 554 i 1 nl., Tb. 3.
Przedm. N. Iwaniszew.
Ak. – Jag. – Nar. – Warsz.Un.
– toż. T. II: Matieriały dla istorii prawosławija w zapadnoj Ukrainie w XVIII st. Archimandrit Mełchisiediek Znaczko-Jaworskij (1759–1771). Kijew, tip. Fiedorowa, 1864, w 4ce, str. 6 nl., CCXIII i 683, rb. 2.
Przedmowa O. Lebiedincew.
Ak. – Jag. – Warsz.Un.
– toż. T. III (ciąg dalszy). Tamże, 1864, w 4ce, str. 907.
Ak. – Czart. – Jag. – Warsz.Un.
– toż. T. IV: Akty ob unii i sostojanii prawosławnoj cerkwi s połowiny XVII w. (1648–1798). Tamże, 1871, w 4ce, str. 2 nl. 99 + 746 i 1 nl., rb. 3.
Przedm. Władimir Antonowicz.
Ak. – Nar. – Warsz.Un.
– toż. T. V: Akty otnosiaszczijesia k diełu o podczinienii kijewskoj mitropolii moskowskomu patriarchatu (1620–1694). Tamże, 1872, w 4ce, str. XI, 172, 2 nl. i 488, rb. 2.
Przedm. S. Ternowskij.
Ak. – Jag. – Nar. – Warsz.Un.
– toż. T. VI: Akty o cerkowno rieligioznych otnoszenijach w jugo-zapadnoj Rusi (1322–1648). Tamże, 1883, w 8ce, str. 4 nl., 182 + 938, k. nl. 1, rb. 3.50.
Przedm. Oriest Lewickij.
Jag. – Pozn.TPN
– toż. T. VII: Pamiatniki litieraturnoj polemiki prawosławnych jużno-russcew s łatino-uniatami. Tamże, 1887, w 4ce, k. nl. 2, str. XVI, 800, II, rb. 3.
Przedm. S. Gołubiew.
Jag. – Warsz.Un.
– toż T. VIII.
Nie wyszedł do r. 1900.
– toż. T. IX: Lifos, polemiczeskoje soczinienije, wyszedszeje iz Kijewo-Pieczerskoj tipografii w 1644 godu. Kijew, tip. Korczak-Nowickago, 1893, w 4ce, str. 4 nl., 147+445, 1 nl., rb. 2.
Wyd. S. Gołubiew; jest to przedruk polskiej broszury Piotra z Mohiły.
Jag.
Dalsze tomy po 1900 r.