Nazwisko i imię:
Architekt.
Tytuł:
Architekt. Miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu. Redaktor główny i odpowiedzialny Władysław Ekielski.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rok I 1900/1901,
Opis/komentarz:
nrów 12, szpalt 204, tabl. 48, rocznie kor. 20, poj. zeszyt po kor. 2. Zawiera artykuły m. i.: Józ. Dziekońskiego; Wład. Ekielskiego; Zygm. Hendla; Stan. Krzyżanowskiego; Wład. Łuszczkiewicza; Sław. Odrzywolskiego; Jana Zawiejskiego; Jana Zubrzyckiego. Wychodził do r. 1932. Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Architekt.
Architekt. Miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu. Redaktor główny i odpowiedzialny Władysław Ekielski.
Kraków, nakł. Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rok I 1900/1901,
nrów 12, szpalt 204, tabl. 48, rocznie kor. 20, poj. zeszyt po kor. 2.
Zawiera artykuły m. i.: Józ. Dziekońskiego; Wład. Ekielskiego; Zygm. Hendla; Stan. Krzyżanowskiego; Wład. Łuszczkiewicza; Sław. Odrzywolskiego; Jana Zawiejskiego; Jana Zubrzyckiego. Wychodził do r. 1932.
Ak. – Czart. – Jag. – Nar. – Ossol. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.