Nazwisko i imię:
Arbajter.
Tytuł:
Der Jidiszer Arbajter. Organ fun dem allgemajnen jidiszen Arbajter-Bund in Lite, Pojlen un Russland.
Miejsce i rok wydania:
Genewa, 1896–1900.
Opis/komentarz:
nrów 10. Nr 6, marzec 1899, str. 64, druk. „w zagranicznej druk. Bundu"; nr 10, 1900, str. 92, ma podtytuł: organ fun dem allgemajnen jidiszen Arbajter-Bund in Russland un Pojlen, adres redakcji: Imprimerie et rédaction de l'Ouvrier Israélite, Chemin des Pervenches, maison Hengel, Geneve-Suisse. Nielegalne czasop. żydowskie, organ Bundu. Wychodziło do r. 1904.
Całość:
Arbajter.
Der Jidiszer Arbajter. Organ fun dem allgemajnen jidiszen Arbajter-Bund in Lite, Pojlen un Russland.
Genewa, 1896–1900.
nrów 10. Nr 6, marzec 1899, str. 64, druk. „w zagranicznej druk. Bundu"; nr 10, 1900, str. 92, ma podtytuł: organ fun dem allgemajnen jidiszen Arbajter-Bund in Russland un Pojlen, adres redakcji: Imprimerie et rédaction de l'Ouvrier Israélite, Chemin des Pervenches, maison Hengel, Geneve-Suisse.
Nielegalne czasop. żydowskie, organ Bundu. Wychodziło do r. 1904.