Nazwisko i imię:
Apeniny,
Opis/komentarz:
ob. Bełza Stan. (1886).
Całość:
Apeniny,
ob. Bełza Stan. (1886).