Nazwisko i imię:
Antuszewicz Marcin.
Tytuł:
Kaligrafia polska, rossyjska, francuzka, niemiecka i angielska, ułożona podług najnowszych zasad przez... Część I.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Orgelbranda, 1843,
Opis/komentarz:
podłużn. tablic 23 i Prawidła pięknego pisma stron 8. Warsz.Un. – toż. Część czwarta. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda, litogr. i druk. Fürstenana i Sp. w Dreźnie i Lipsku, 1845, 19 k. liczb. Łop. – toż. Część piąta. Lipsk, 1845 (obejmuje styl wyższy, kaligraficzne pisma i rysy), razem 13 złp. 15 gr. – Część piąta osobno 52 i kop.
Całość:
Antuszewicz Marcin.
Kaligrafia polska, rossyjska, francuzka, niemiecka i angielska, ułożona podług najnowszych zasad przez... Część I.
Warszawa, nakł. Orgelbranda, 1843,
podłużn. tablic 23 i Prawidła pięknego pisma stron 8.
Warsz.Un.
– toż. Część czwarta. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda, litogr. i druk. Fürstenana i Sp. w Dreźnie i Lipsku, 1845, 19 k. liczb.
Łop.
– toż. Część piąta. Lipsk, 1845 (obejmuje styl wyższy, kaligraficzne pisma i rysy), razem 13 złp. 15 gr. – Część piąta osobno 52 i kop.