Nazwisko i imię:
Antuszewicz Kazimierz.
Tytuł:
Przełożenie Interessu JO. Xięcia Leona Radziwiłła, Ordynata Kleckiego, Fligiel Adjutanta Jego Cesarskiey Mości i Kawalera z JOO. Xiążętami Wilhelmem i Bogusławem Radziwiłłami, oraz Ludwikiem Xiążęciem Sayn Witgenszteyn Berleburg. W przedmiocie okazania nieważności zawartych w poznaniu (!) i Berlinie konwencyj, jakoteż w celu uzyskania dóbr Lennych Hreska. (na str. 75 podpis: Kazimierz Antuszewicz, Adwokat przy Sądzie Cywilnym Wileńskim).
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Manesa Romma, 1858,
Opis/komentarz:
fol., str. 84. Ossol.
Całość:
Antuszewicz Kazimierz.
Przełożenie Interessu JO. Xięcia Leona Radziwiłła, Ordynata Kleckiego, Fligiel Adjutanta Jego Cesarskiey Mości i Kawalera z JOO. Xiążętami Wilhelmem i Bogusławem Radziwiłłami, oraz Ludwikiem Xiążęciem Sayn Witgenszteyn Berleburg. W przedmiocie okazania nieważności zawartych w poznaniu (!) i Berlinie konwencyj, jakoteż w celu uzyskania dóbr Lennych Hreska. (na str. 75 podpis: Kazimierz Antuszewicz, Adwokat przy Sądzie Cywilnym Wileńskim).
Wilno, druk. Manesa Romma, 1858,
fol., str. 84.
Ossol.