Nazwisko i imię:
Antropologiczno-archeologiczne materiały,
Opis/komentarz:
ob. Materyały (1877).
Całość:
Antropologiczno-archeologiczne materiały,
ob. Materyały (1877).