Nazwisko i imię:
Antropologiczne spostrzeżenia,
Opis/komentarz:
ob. Instrukcya (1875).
Całość:
Antropologiczne spostrzeżenia,
ob. Instrukcya (1875).