Nazwisko i imię:
Antropologiczna sekcja,
Opis/komentarz:
ob. Lutostański Bol. (Zarys 1875).
Całość:
Antropologiczna sekcja,
ob. Lutostański Bol. (Zarys 1875).