Nazwisko i imię:
Abgarowicz Grzegorz,
Opis/komentarz:
ob. Isakowicz Izaak (Mowa 1859).
Całość:
Abgarowicz Grzegorz,
ob. Isakowicz Izaak (Mowa 1859).