Nazwisko i imię:
Abencerage,
Opis/komentarz:
ob. Chateaubriand Fr. R.
Całość:
Abencerage,
ob. Chateaubriand Fr. R.