Nazwisko i imię:
Abelino.
Opis/komentarz:
ob. Lewis M. J. (Zbójca 1827).
Całość:
Abelino.
ob. Lewis M. J. (Zbójca 1827).