Nazwisko i imię:
Abecele.
Tytuł:
Abecele lietuwiszkaj-rusiszka dieł naudos liementoriszku tokslinijczju... Litowsko russkij Bukwar dla upotrieblenija w naczalnych ucziliszczach sostawlennyj Prawitielstwiennoju Kommissjeju Narodnago Proswieszczenija i napieczatannyj s razrieszenija Uczrieditielnago Komitieta w Carstwie Polskom.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, w Tip. Kom. Nar. Prosw., 1865,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 55. Warsz.Un. – toż. Izdanije wtoroje. Warszawa, w Kazjon. Tip. pri Warsz. Uczebn. Okrugie, 1867, w 8ce, str. 55. Jag. – toż, ljepient treczja karta iszspausta, Warszawoe 1871... Izdanije triet'je. Warszawa, tip. Warszawskago Uczebnago Okruga, 1871, w 8ce, str. 55, 1 nl. Jag.
Całość:
Abecele.
Abecele lietuwiszkaj-rusiszka dieł naudos liementoriszku tokslinijczju... Litowsko russkij Bukwar dla upotrieblenija w naczalnych ucziliszczach sostawlennyj Prawitielstwiennoju Kommissjeju Narodnago Proswieszczenija i napieczatannyj s razrieszenija Uczrieditielnago Komitieta w Carstwie Polskom.
Warszawa, w Tip. Kom. Nar. Prosw., 1865,
w 8ce, str. 55.
Warsz.Un.
– toż. Izdanije wtoroje. Warszawa, w Kazjon. Tip. pri Warsz. Uczebn. Okrugie, 1867, w 8ce, str. 55.
Jag.
– toż, ljepient treczja karta iszspausta, Warszawoe 1871... Izdanije triet'je. Warszawa, tip. Warszawskago Uczebnago Okruga, 1871, w 8ce, str. 55, 1 nl.
Jag.